The Light Wynn - Nothin Shakin

Kalle och Hobbe

Det finns en del serier som jag tycker är bättre än andra. Kalle och Hobbe är en av mina favoritserier. Kalle är en busig och fantasirik kille i början av skolåldern och Hobbe är hans leksakstiger. När vuxna inte finns i närheten och ser vad som händer, får Hobbe liv. Han blir ofta en förståndig och snäll tiger men han kan också skrämma andra som är dumma med Kalle. Kalle och Hobbe hittar på många olik hyss. Ofta är det Hobbe som hittar på hyssen men när Kalles mamma kommer och upptäcker vad som hänt visar hon ingen förståelse över att det är Hobbe som ställt till det utan det är Kalle som får bannor för oredan som uppkommit.