The Light Wynn - Nothin Shakin

Olika arbeten

Av de olika arbeten jag haft har jag tyckt att vissa är sköna att ha bara för att man inte tar arbetet med sig hem. Man kan ägna sig åt arbetet när man är närvarande och glömma bort det när man slutar. Det gör att man kan ägna sig åt sina fritidsaktiviteter utan att falla in i tankar på vad man måste göra nästa dag. Det stressar också mindre. Men oftast är det i sig ganska tråkiga jobb så det gäller att ha någon distraktion när man utför dom. Såsom att lyssna på någon talbok till exempel. Man skulle till och med kunna lyssna på någon kurs eftersom det finns så smidiga mp3-spelare nu som man lätt kan bära med sig. Möjligheterna är många.